1/3

CSW W POBIEDZISKACH

CSW W POBIEDZISKACH

Stykając się po raz pierwszy z nazwą Centrum Sztuki Współczesnej przy Starym Rynku w Poznaniu odbiorcy choć przez kilka pierwszych sekund faktycznie pozostawali ufni, iż konfrontują się z faktem. Dopiero uważne wczytanie się w pełną nazwę obnażało pełen sens przedsięwzięcia. Nazwa Centrum Sztuki Współczesnej przy Starym Rynku w Poznaniu w Skansenie Miniatur w Pobiedziskach miała w pierwszej chwili sugerować, że obiekt istnieje w Poznaniu, dopiero drugi człon nazwy wskazuje na przewrotność realizacji. Wspomniane Centrum znajdowało się bowiem nie gdzie indziej, a w Skansenie Miniatur w Pobiedziskach... i ma 2,5 m wysokości!

Centrum działało od 2010 do 2016 roku jak regularna instytucja, ze swoją radą programową i biurem. To osobliwe CSW nie ograniczało się do kontekstu lokalnego. Na przestrzeni sześciu lat odbyło się tam wiele wystaw, rezydencji artystycznych, koncertów, performance i innych.

 

Pierwsze w świecie Centrum Sztuki Współczesnej w skali 1:20 ma stanowiło atrakcję i wzbudzało zainteresowanie. Półżartem można było stwierdzić, że Pobiedziska dołączyły do takich miast posiadających własne centra sztuki jak: Warszawa, Wrocław, Toruń, Nowy Jork, Londyn czy Paryż.

Model architektoniczny Centrum Sztuki Współczesnej posiadał walory artystyczne, sam w sobie będąc intrygujący. Zaprojektowany został jako budynek-rzeźba, wzorem najpopularniejszych budowli tego typu jak Muzeum Żydowskie w Berlinie i Kunsthaus w Graz przez architektów z poznańskiej pracowni Projekt 11 :11.

Centrum Sztuki Współczesnej przy Starym Rynku w Poznaniu w Skansenie Miniatur w Pobiedziskach był to sześciopiętrowy “wieżowiec” z bezbarwnego oraz czarnego pleksi i metalu. Miał oszkloną fasadę, przez którą można było oglądać umieszczone wewnątrz wystawy. Prezentowane na pięciu z sześciu pięter obiekty nie mogły mieć więcej niż 30 cm wysokości. Miniaturowość Centrum Sztuki Współczesnej była dużą zaletą.

 

Koszt powstania modelu był niski, jednakże makieta umożliwiła prowadzenie większości działań, jak w centrach sztuki normalnej wielkości. Miniaturowość oznaczała także niewysokie koszty organizowania wystaw. Przy czym ich wydźwięk był w równym stopniu mocny, co wydarzenia w klasycznej instytucji.

Liczący sobie 2,5 metra wysokości, budynek Centrum umiejscowiony został tuż obok wykonanej w skali 1:20 makiety poznańskiego Starego Rynku... w gminie Pobiedziska, na terenie tamtejszego Skansenu Miniatur, obok drogi krajowej nr 5 na Gniezno.

Pomysłodawcą i zarazem pierwszym dyrektorem CSW był Wojciech Hoffman, następnie funkcję tę pełniła Joanna Tekla Woźniak, wcześniej współpracująca z CSW jako dyrektor programowy. Od 2014 roku CSW oddane zostało we władanie studentom Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, pod opieką kuratorską Marca Tobiasa Winterhagena, a następnie . 

Wystawy w nietypowym CSW oglądać można było od maja do października. Na zimę budynek był rozmontowywany i poddawany konserwacji.

Centrum Sztuki Współczesnej
przy Starym Rynku w Poznaniu
w Skansenie Miniatur w Pobiedziskach
ul.Fabryczna 100
62-010 Pobiedziska Letnisko