1/4

DON KICHOTE I SANCHO PANSA W POSZUKIWANIU SZCZĘŚCIA

DON KICHOTE I SANCHO PANSA W POSZUKIWANIU SZCZĘŚCIA

Roczny projekt Nah und Fehrsen. Don Kichote i Sancho Pansa w Poszukiwaniu Szczęścia zainicjowany został w październiku 2005 roku - ostatniego dnia festiwalu Octoberfest w Monachium w Niemczech. Projekt był współtworzony z artystką Birgit Binder, poznaną podczas studiów w Dartington College of Art w Wielkiej Brytanii. Główną inspirację do jego realizacji stanowiła powieść Miguela de Cervantesa Don Kichote z La Manchy.

Początek i zarazem najważniejszą część projektu stanowiła dwumiesięczna rezydencja artystyczna w Pathos Transport Theatre w Monachium. Pierwsza faza projektu, na którą złożyły się liczne interwencje w przestrzeni publicznej, nagrania wideo, fotografie i spektakle teatralne była realizowana wspólnie z Birgit Binder, natomiast faza druga, mająca miejsce w Polsce już wyłącznie przez Joannę Teklę Woźniak.

 

Po moim powrocie do Polski i powrocie Birgit do Wielkiej Brytanii pojawił się problem: jak zaprezentować projekt szerokiej publiczności, już bez fizycznej obecności performerów? Tak zrodził się pomysł intermedialnej wystawy, w której główną rolę odgrywały budujące wielowątkową narrację projekcje.

Program rezydencji Nah und Fehrsen zakładał cotygodniową produkcję nowego mini-spektaklu prezentowanego przed publicznością w teatrze. Zebrane przy produkcji poszczególnych spektakli teksty i obserwacje, nagrania audio i wideo, fotografie oraz znalezione przedmioty, po ich przetworzeniu i wzbogaceniu o dodatkowe treści, złożyły się na stworzenie spektaklu finałowego- prezentowanego kilkakrotnie pod koniec listopada 2005 roku w Transport Pathos Theatre w Monachium oraz raz w Ośrodku Teatralnym Maski w Poznaniu na początku grudnia 2005 roku.

 

Integralną częścią każdego ze spektakli teatralnych był film wideo, kręcony na bieżąco i montowany przez nas w danym tygodniu. Materiałów do każdego wystąpienia dostarczały nasze- czy raczej postaci, w które się wcielałyśmy- Don Kichota i Sancho Pansy- codzienne interwencje w przestrzeni publicznej miasta Monachium. Działania te często zakładały czynny współudział przypadkowych świadków zdarzeń, czyniąc z nich współtwórców projektu. Napotykane na naszej drodze miejsca, przedmioty i zdarzenia stanowiły bazę do improwizacji i prowokowały dalsze działania.

Projekt zakończył się wystawą intermedialną Don Kichote i Sancho Pansa w Poszukiwaniu Szczęścia w If Gallery Inner Spaces w Poznaniu w październiku 2006 roku. Wszystkie materiały audio i wideo, zgromadzone podczas rezydencji w Niemczech zostały przeze przemontowane, poprawione oraz ułożone w nowym porządku. W ten sposób powstało 12 filmów wideo, które zostały jednocześnie wyświetlone we wszystkich pomieszczeniach dwukondygnacyjnego budynku- starego bunkra. 

 

Publiczność, przechodząc pomiędzy salami mogła samodzielnie konstruować swoją opowieść o Szczęściu. Oprócz wyświetlanych na ścianach, ekranach czy telewizorach filmów na wystawie zaprezentowano plansze z tekstami i obiekty gotowe. Wystawa stanowiąca próbę zaprezentowania tego złożonego projektu, bez fizycznej obecności performerów, była połączona z obroną dyplomu magisterskiego na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.