1/4

DRZEWA PAŃSTWOWE/ COMMUNAL TREES

DRZEWA PAŃSTWOWE/ COMMUNAL TREES

Projekt kuratorski i artystyczny Drzewa Państwowe/ Communal Trees trwał blisko półtora roku- od stycznia 2011 do czerwca 2012 i był realizowany w dwóch miastach: w Poznaniu w Polsce i w Londynie w Wielkiej Brytanii. W ramach projektu odbyły się 4 wystawy, seria warsztatów i wykładów dla publiczności, powstał film wideo oraz wydruki fotograficzne, a także wydana została dwujęzyczna publikacja. Do współtworzenia projektu i zaprezentowania swoich prac na organizowanych przeze mnie wystawach zostało zaproszonych łącznie 12 artystów wizualnych z Polski i Wielkiej Brytanii.

Tytuł projektu odnosić się miał do drzew, czy szerzej – roślinności, natury istniejącej w obrębie miasta - wszechobecnej na skwerach, w parkach oraz na bliskich centrum obszarach leśnych, w tym w tzw. "Lasach Państwowych". Projekt miał zachęcać do refleksji nie tylko nad dość oczywistym procesem wrastania tkanki miejskiej w przyrodę, ale też nad nieustanną, choć często niezauważaną obecnością przyrody w postindustrialnych metropoliach. Sformułowanie Drzewa Państwowe stawiać miało w założeniu pytanie o funkcję i specyfikę tej roślinności, a zarazem o faktycznego właściciela wymienionych obszarów.

Projekt był realizowany w ramach rocznego programu stypendialnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na projekty składały się:

communal_trees_tekla.jpg
WERNISAZ_COMMUNAL_TREES_PoznanskaGaleria
 

WYSTAWA DRZEWA PAŃSTWOWE/ COMMUNAL TREES W POZNAŃSKIEJ GALERII NOWEJ W POZNANIU  

Lasy Państwowe stały się swego czasu w Polsce wielozakładowym przedsiębiorstwem, które w ramach centralnego planowania zaspokajało potrzeby gospodarki narodowej w zakresie produkcji drewna oraz spełniało nie mniej ważne funkcje ochronne i społeczne. Sformułowanie Drzewa Państwowe to wciąż liczba mnoga, jednak wskazująca na indywidualizm jednostek.

Wystawa Drzewa Państwowe/ Communal Trees miała zachęcać do refleksji nie tylko nad dość oczywistym procesem wrastania tkanki miejskiej w przyrodę, ale też nad nieustanną, choć często niezauważaną obecnością przyrody w postindustrialnych metropoliach. Poza planowo umieszczoną w obrębie miasta roślinnością odgórnie reglamentowaną i kontrolowaną, brała ona pod uwagę także tę wymykającą się wszelkim ustaleniom, zwalczaną i odradzającą się w najmniej oczekiwanych miejscach.

Piątka zaproszonych przeze mnie do udziału w wystawie twórców wypowiadała się przede wszystkim poprzez medium fotografii oraz wideo. Prezentowane na wystawie prace były to w związku z tym w przeważającej mierze fotografie – efekty osobistych obserwacji, poznania, zapisy mniej lub bardziej dosłownego współdziałania z fotografowanym obiektem, sytuacją.

Fotografia przyrodnicza, jeśli dysponuje się wystarczająco obfitym i dobrym technicznie materiałem, może stanowić dokumentację naukową, podstawę wątków edukacyjnych, a jednocześnie być dziełem sztuki. Również prace prezentowane na wystawie Drzewa Państwowe/ Communal Trees faktycznie przedstawiały w wielu przypadkach obrazy przyrody i dokumentowały codzienność, jednakże daleko im było z całą pewnością do fotografii przyrodniczej.

Cechą łączącą prezentowane na wystawie w Poznańskiej Galerii Nowej prace była przede wszystkim swoboda wypowiedzi i odejście od klasycznego rozumienia fotografii na rzecz niekiedy przypadkowego, spontanicznego kreacjonizmu. Część z prezentowanych prac została wykonana prostymi aparatami analogowymi i z założenia cechowała się niską rozdzielczością oraz swoistą zgodą na przypadkowość, a także błędy.

Poznańska Gleria Nowa

Artyści: Łukasz Biederman, Filip Chrobak, Yulka Wilam, Kuba Ryniewicz, Dawid Misiorny, Joanna Tekla Woźniak

Czas trwania wystawy: 7 – 26 listopada 2011

Adres: ul. Mielżyńskiego 2061-725 Poznań

DSC02234.JPG
 
WYSTAWA URBAN NATURE 
W GALERII ON, POZNAŃ

Na wystawie swoje prace zaprezentowali Eva Lis, Maciej Łepkowski i Joanna Tekla Woźniak. Warsztaty plastyczne przeprowadzili Maciej Łepkowski z Karoliną Witkowską oraz Joanna Tekla Woźniak. Wykłady wygłosili Maciej Łepkowski i Eva Lis.

 

Artyści: Eva Lis, Maciek Łepkowski, Karolina Witkowska, Joanna Tekla Woźniak i goście
Czas trwania wystawy: 18-27 listopada 2011
18 listopada 2011- Wernisaż, Wykład Macieja Łepkowskiego „Rośliny- Żywe Domy”
19 listopada 211- Warsztat Macieja Łepkowskiego i Karoliny Witkowskiej Mikroogródki, Warsztat Joanny Tekli Woźniak O roślinności w mieście, Wykład Evy Lis Ewolucja Architektury Romskiej i Koczowniczej w Wielkiej Brytanii

Galeria  ON
Adres: Ul. Fredry 7
61-701 Poznań
 

WYSTAWA_COMMUNALTREES_FLAT_VIEW_LONDON20
 

WYSTAWA COMMUNAL TREES W GALERII
FLAT VIEW, LONDYN

Wystawa w tymczasowej przestrzeni galeryjnej Flat View w Londynie, na której zaprezentowano część prac autorstwa Łukasza Biedermana, Filipa Chrobaka, Dawida Misiornego, Kuby Ryniewicza, Yulki Wilam i Joanny Tekli Woźniak pokazywanych wcześniej w Poznańskiej Galerii Nowej w Poznaniu w nowej aranżacji.

Artyści: Łukasz Biederman, Filip Chrobak, Dawid Misiorny, Kuba Ryniewicz, Yulka Wilam, Joanna Tekla Woźniak
Czas trwania wystawy: 3-5 stycznia 2012

 

Galeria Flat View
Adres:11 A Uplands Road
Londyn N8 9NN

Wielka Brytania

uthropia00.jpg
 

WYSTAWA COMMUNAL TREES... TO BE CONTINUED W UTROPHIA PROJECT 
SPACE, LONDYN

Na kończącej projekt wystawie Drzewa Państwowe/ Communal Trees w galerii Uthropia Project Space w Londynie zaprezentowano część pokazywanych już wcześniej prac, a także zupełnie nowe realizacje zaproszonych do współpracy artystek: Natalii Januli, Evy Lis, Oli Paprockiej i Erici Scourti.

 

Artyści: Filip Chrobak, Natalia Janula, Eva Lis, Dawid Misiorny Ola Paprocka, Kuba Ryniewicz, , Erica Scourti, Yulka Wilam, Joanna Tekla Woźniak
Czas trwania wystawy: 16-30 czerwca 2012

 

Utrophia Project Space 

Adres: 12 Deptford High St
Deptfort, Londyn SE 8 4NS

Wielka Brytania

 
PUBLICATION_COMMUNALTREES3.jpg

PUBLIKACJA DRZEWA PAŃSTWOWE/ COMMUNAL TREES

Podczas wernisażu w Poznańskiej Galerii Nowej zaprezentowana została dwujęzyczna publikacja Drzewa Państwowe/ Communal Trees. Urban Nature przygotowana we współpracy z Urszulą M. Patalas. Publikacja była dystrybuowana na wszystkich kolejnych wystawach projektu w Polsce i w Anglii.


Idea, zdjęcia, teksty: Joanna Tekla Woźniak
Skład, Projektowanie Graficzne, Rysunki wykonane w technice akwareli: Urszula M. Patalas
Nakład: 250 egzemplarzy