KONTAKT

Zajmuję się kompleksową organizacją wystaw i różnorodnych wydarzeń, nie tylko artystycznych. Prowadzę zajęcia edukacyjne, fotografuję, piszę... Zapraszam do kontaktu i współpracy.


mail:  teklawozniak at gmail.com

Każdy przedmiot, fakt czy tradycja mogą być interesujące dzięki swej formie, wartości emocjonalnej czy przeszłości, ukazanej w ciekawy sposób.

Pierwszy jest zwykle temat (idea), do której opowiedzenia, stopniowo dobieram odpowiednie środki i metody. Niezwykle istotne jest również miejsce, w którym ma być realizowany projekt- bezpośrednio i pośrednio wpływające tak na jego formę wizualną jak i proces nadawania znaczenia.

W autorskiej praktyce kuratorskiej istotna jest dla mnie ścisła współpraca z artystami, pomoc w skutecznej realizacji wspólnych założeń, wspieranie na wszystkich etapach produkcji wystawy. W szczególności interesuje mnie łączenie ze sobą osób z różnych środowisk, zestawianie prac wykonanych w wielu mediach, projekty interdyscyplinarne i międzynarodowe.

Bliska jest mi idea pracy site-specific, korzystająca z zasobów danych w określonym miejscu i czasie. Skłaniam się ku twierdzeniu, że każda wystawa jest wystawą site-specific. Nie tylko współpracujący ze sobą ludzie wypracowują kompromis, to właśnie przestrzeń, ze swoimi ograniczeniami i charakterystyką najczęściej narzuca określone rozwiązania.


 

joanna_tekla_wozniak.jpg