1/3

PROJEKTY PARTYCYPACYJNE

minifestiwal_rysunku_ikona.jpg

MINIFESTIWAL RYSUNKU

- Mini Festiwalu Rysunku Dziecięcego to wydarzenie artystyczno-edukacyjne dedykowane dzieciom. Dotychczas odbyły się dwie edycje, w czerwcu 2017 i 2018. W ciągu kilku dni w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu odbywały się różnorodne warsztaty rysunkowe prowadzone przez zaproszonych do współpracy instruktorów. Do rysunku staraliśmy się podejść jak najbardziej kreatywnie, na różne sposoby przygotowując podłoże, przyglądając się różnym technikom oraz wychodząc ze swoimi rysunkami w przestrzeń instytucji. Wykonane w trakcie warsztatów prace dzieci złożyły się na tymczasową, współtworzoną wspólnie z nimi wystawę - instalację. 

garazowka.jpg

GARAŻÓWKA

- Garażówka czyli masowa wymiana ciuchów to połączenie swapu odzieżowego i koncertów w jednym. Na przestrzeni 2014 -2016 odbyły się trzy edycje imprezy, z czego dwie w klubach, a jedna w plenerze - na Starym Mieście w Olsztynie. Poszerzenie znanej formuły o atrakcje muzyczne pozwoliło uzyskać nową jakość i przyciągnąć liczniejszą publiczność. Koncerty odbywały się w trakcie wymiany i sprzedaży ubrań oraz rękodzieła. Do współpracy zaproszeni zostali lokalni muzycy-amatorzy i młode zespoły muzyczne z Olsztyna i okolic. Pierwsza edycja wydarzenia realizowana była we współpracy ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym Samograj.

niecodziennik_mapa_olsztyna_start.jpg

NIECODZIENNIK OLSZTYŃSKI

- projekt, w ramach którego powstała strona internetowa i książka, prezentujące miasto od nieco mniej oczywistej strony. Niecodziennik Olsztyński to autorski przewodnik, który w założeniu miał być inny niż dotychczasowe,
stanowiąc ich kreatywne uzupełnienie. Olsztyn to bowiem nie tylko Wysoka Brama, Stary Rynek czy Park Podzamcze. Jak każde miasto ma on swoją alternatywną, mniej znaną, ale równie istotną odsłonę. Niecodziennik Olsztyński prezentuje zatem nie tylko sztandarowe zabytki i najmodniejsze atrakcje sezonu. Pokazane zostały w nim także miejsca warte uwagi, choć często pozostające poza głównymi szlakami zwiedzania.

kwiaty_wici_krzaki_ikona.jpg
spacery_z_abstrakcjami_ikona.jpg
ucho_miasto_ikna.jpg

KWIATY, WICI, KRZAKI

- cykl warsztatów artystycznych dla seniorów odbywających się w czerwcu 2015 w parkach Olsztyna. Podczas każdego ze spotkań, prowadzonych przez artystów, pedagogów oraz arteterapeutów i wolontariuszy, wykorzystywano różnorodne techniki plastyczne oraz omawiano inne zagadnienia. Do wygłoszenia pogadanek i mini- wykładów zaproszeni zostali m.in.: leśnik, specjalista ds. zieleni miejskiej, biolog, zielarka, działkowiec. Głównym celem projektu było zaproszenie seniorów do wspólnego spędzenia czasu w kreatywny sposób i w kontakcie z miejską przyrodą. Spotkania łączyły w sobie walory edukacyjne, artystyczne oraz towarzyskie.

SPACERY Z ABSTRAKCJAMI

- seria trzech artystycznych wycieczek po Olsztynie prezentujących miasto z innej, mniej oczywistej strony. Podczas odbywających się na przestrzeni lipca 2015 spacerów ich uczestnicy z jednej strony poznawali przykłady miejsc związanych z różnorodnością kulturową miasta, z drugiej zaś byli włączani przez przewodników do współdziałania i współtworzenia zdarzeń zaaranżowanych w poszczególnych punktach danej trasy. Spacery z Abstrakcjami dostarczyć miały zwiedzającym pewnej ilości informacji nt. interesujących miejsc i historii z nimi związanych, ale nade wszystko rozrywki wynikającej z uczestnictwa w “żywym” zdarzeniu, chwilami mogącym przypominać zbiorowy happening.

UCHO MIASTO

- projekt kuratorski interdyscyplinarnego przedsięwzięcia edukacyjnego i artystycznego mającego na celu popularyzację zagadnień związanych z szeroko rozumianą sztuką Audio Art. W ramach projektu przez miesiąc odbyła się seria darmowych, różnorodnych w formie wydarzeń - warsztatów, spacerów dźwiękowych, koncertów, audio performance i pokazów filmów. Wszystkie te działania, prowadzone przez zaproszonych z całego kraju ekspertów, zebrane razem dać miały pełniejsze - bo realizowane jednocześnie z wielu perspektyw - spojrzenie na zagadnienie dźwięku tak w sztuce współczesnej jak i w naszym najbliższym otoczeniu.

zbieractwo_ikona.jpg

ZBIERACTWO

- w ramach realizowanego we wrześniu 2009 roku projektu artystycznego zaprezentowany został specjalnie przygotowany na tę okazję film wideo, instalacja oraz serię wydruków fotograficznych. Czas powstawania cyklu – jesień - określił częściowo jego tematykę: przekwitającej roślinności, zbiorów owoców, gromadzenia zapasów na zimę. Zagadnienia te połączone zostały z refleksją nad ideą zbieractwa - tak w rozumieniu kolekcjonerstwa jak i survivalu walki o przetrwanie w mieście, np. osób ubogich, bezdomnych. Podczas wernisażu odbyła się akcja performatywna polegająca na gotowaniu przetworów z owoców miejskich. 

miejskie_dokufikcje_ikona.jpg

MIEJSKIE DOKUFIKCJE

- cykl zdjęć i nagrań wideo powstający na przestrzeni lat 2005- 2009. Ich autorami byli zarówno znajomi artyści jak i osoby postronne, niezwiązane na co dzień ze sztuką, w chwili prowokowanego zdarzenia dysponujące aparatem fotograficznym lub kamerą. Ich indywidualne spojrzenie odcisnęło piętno na wykonaniu i w konsekwencji na dalszej popularyzacji dokumentacji pomysłów na interwencje w przestrzeni publicznej. Niejasna kwestia autorstwa prezentowanych zdjęć oraz wątpliwości, co do autentyczności fotografowanych zdarzeń były w tym przypadku kluczowe.

don_kichote_ikona.jpg

DON KICHOTE I SANCHO PANSA W POSZUKIWANIU SZCZĘŚCIA


- roczny projekt intermedialny zainicjowany ostatniego dnia festiwalu Octoberfest w październiku 2005 roku. Jego początek i zarazem najważniejszą część stanowiła dwumiesięczna rezydencja artystyczna w Pathos Transport Theatre w Monachium w Niemczech. Projekt współtworzony był w przestrzeni publicznej miasta i w przestrzeniach teatru wspólnie z artystką Birgit Binder, a jego główną inspirację stanowiła powieść Miguela de Cervantesa Don Kichote z La Manchy.