1/3

RĘCE, CZYLI PRZEDSTAWIAMY SIĘ

RĘCE, CZYLI PRZEDSTAWIAMY SIĘ

Warsztaty integracyjne adresowane do najmłodszych dzieci.

Zajęcia pierają się w dużej mierze na zabawie i współdziałaniu w grupie. Składają się na nie różnorodne działania plastyczne i arteterapeutyczne połączone z grami opartymi o motyw rąk. Przykładowo - wklejamy w obrys rąk obrazki rzeczy i spraw, które lubimy. Opowiadając o swoich pracach plastycznych możemy się wzajemnie lepiej poznać.