1/3

SPACERY Z ABSTRAKCJAMI

SPACERY Z ABSTRAKCJAMI

Olsztyn to nie tylko Wysoka Brama, Stary Rynek i Park Podzamcze. Jak każde miasto ma on swoją alternatywną, mniej oczywistą, ale równie istotną stronę. Na przestrzeni lipca 2015 grupa przewodników i wolontariuszy oprowadzała olsztynian i turystów mniej uczęszczanymi ścieżkami w ramach projektu Spacery z Abstrakcjami. Podczas tych wycieczek znalazł się czas nie tylko na podziwianie zabytków, ale też choćby na poczęstunek, elementy gry, karmienie gołębi w parku czy naukę żonglowania.

Działanie to nie miało stanowić konkurencji dla takich instytucji jak np. Centrum Informacji Turystycznej, ale być ich alternatywnym uzupełnieniem. Spacery z Abstrakcjami z jednej strony dostarczały zwiedzającym informacji na temat interesujących miejsc w Olsztynie i historii z nimi związanych, a z drugiej rozrywki wynikającej z uczestnictwa w “żywym” zdarzeniu, chwilami mogącym przypominać zbiorowy happening.

Opracowane zostały trzy trasy zwiedzania, po których odbyły się trzy wycieczki, z których każda trwała ok. dwie godziny. Podczas każdej z nich zwiedzający poznawali przykłady miejsc ukazujących różnorodność kulturową Olsztyna - jego zabytki, elementy architektury, jak i np. miejsca po budynkach, których już nie ma, miejsca spotkań nieformalnych, skwery, parki. Jednocześnie uczestnicy byli włączani do współdziałania i współtworzenia zdarzeń zaaranżowanych w poszczególnych punktach miasta. Uczestnictwo w spacerach było bezpłatne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych, uczestniczyły w nim osoby w różnym wieku.

Pomysł na nazwę projektu, który pierwotnie miał mieć inną formę i być realizowany przez inne osoby, pochodzi od Marka Ruczko.

Zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Olsztyna
Organizator: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Samograj
Współpraca przy prowadzeniu spacerów: Jaksa & Żonkill, Michał Krawiel