1/2

W POSZUKIWANIU SZCZĘŚCIA/ THE PURSUIT OF HAPPINESS

W POSZUKIWANIU SZCZĘŚCIA/THE PURSUIT OF HAPPINESS

Projekt kuratorski W Poszukiwaniu Szczęścia/ The Pursuit of Happiness realizowany był we współpracy ze Zbigniewem Kotkiewiczem w latach 2009- 2010 w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Jego idea pojawiła się w Londynie, mieście wielu kultur, w którym stykają się ze sobą ludzie z całego świata. Sztuka powstająca, jako wynik ich doświadczeń, spotkań, zetknięć, tarć i wpływów, ukazana z dystansu na jaki pozwalała wystawa w Polsce, miała stworzyć okazję by lepiej poznać i zanalizować pojęcie Szczęścia.

W ramach projektu odbyły się 3 wystawy, wydana została dwujęzyczna publikacja. Do współtworzenia projektu i zaprezentowania swoich prac zaproszonych zostało 30 artystów międzynarodowego pochodzenia mieszkających i tworzących w Wielkiej Brytanii oraz 5 artystów z Polski. Projekt zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem kolejnych ekspozycji było zaprezentowanie różnorodnych perspektyw uwzględniających tak społeczne, polityczne, psychologiczne, jak i bardzo subiektywnie wymiary ogólnoludzkiego zgłębiania fenomenu Szczęścia i jego poszukiwań wewnątrz tkanki współczesnego europejskiego społeczeństwa. Prezentacja dokonań osób różnorodnego pochodzenia etnicznego, z których część dopiero od niedawna mieszka i tworzy na terenie Wielkiej Brytanii, dodatkowo podkreślić miała wagę takich pojęć jak ekonomia, migracja, dyslokacja i multikulturalizm a także nieintencjonalne zachowywanie statusu Obcego.

Wystawy miały charakter intermedialny – zaprezentowane na nich zostały instalacje, fotografia, filmy wideo i wideoinstalacje, obiekty a także performance.

Uczestniczący artyści:

Louise Adkins, Alexander Bates, Melissa Bugarella, Kathryn Cooper, Andy D’Cruz, Charlie Coffey, Michael Davies, Maddy Dickerson, Tinsel Edwards, James C. Fagan, Ester Faiman, Gene-George, Jerome Harrington, Anna Kalwajtys, Merve Kaptan, Maria Kjartansdottir, Aneta Lis, Eva Lis, Tomasz Madajczak, Ivo Nikić, Herve Perez, Paulina Płachecka, Marianna i Daniel O’Reilly, Alicja Rogalska, Mateusz Sadowski, Justyna Scheuring, Erica Scourti, Emily Paige Short, Michal Tkachenko, Matthew Verdon, Siobhan Wanklyn, Liz Wroe, Fani Zguro, Piotr Żyliński.

Na projekt składały się:

TPOH_WERNISAZ_MAJ2010_2.jpg
pursuit_lounch_london.jpg
 
LAUNCH THE PURSUIT OF HAPPINESS W LONDYNIE

W październiku 2009 roku, w ramach festiwalu Tinag. This is Not a Gateway, odbył się w Londynie ofincjalny Launch projektu. Prezentacji założeń przyszłej ekspozycji w Poznaniu towarzyszył wówczas pokaz wybranych filmów wideo i slajdów pięciorga artystów: Merve Kaptan, Marii Kjartansdottir, Alicji Rogalskiej, Justyny Scheuring, Erici Scourti, Matthew Verdona, Siobhan Wanklyn oraz Faniego Zguro.

Kluczowym elementem Launchu była promocja specjalnie zaprojektowanej na tę okazję publikacji. Zawarte w niej zostały nie tylko reprodukcje prac, ale i autorskie teksty artystów oraz teksty krytyczne zaproszonych do współpracy teoretyków. Wydana w niskim nakładzie anglojęzyczna publikacja miała na celu przede wszystkim promocję projektu w Wielkiej Brytanii.

 

W 2010 roku w Polsce wydana została kolejna publikacja- zawierająca szczegółową dokumentację i zaczątek ewaluacji całego projektu.

TPOH_WERNISAZ__MAJ2010_26.jpg

WYSTAWA W  GALERII MIEJSKIEJ ARSENAŁ W POZNANIU 

Na obu piętrach budynku Arsenału, a także w przestrzeni Starego Rynku w Poznaniu przez blisko miesiąc prezentowane były wykonane w różnorodnych technikach prace zwracające uwagę na niektóre konteksty, w jakich dziś najczęściej umiejscawiamy rozważania o szczęściu. Artyści przetwarzając wizje i obrazy abstrakcyjnych pojęć wykreowali różnorodne symulacje szczęścia, często komunikujące jego dwubiegunową charakterystykę.

Pierwotnym planem było zaaranżowanie ekspozycji na kilka odrębnych od siebie sekcji: medytacyjnej, związanej z podróżami, z erotyką, poszukiwaniem przyjemności, eksperymentami, w końcu również z podróżami w czasie. Pogrupowane według tego klucza prace generowały kolejne szanse do zastanowienia się nad wielorakim pojmowaniem szczęścia i nieustanną transformacją jego definicji, podkreślając w efekcie złożoność i paradoksalność zawartego w temacie wystawy procesu.

 

Wszystkie realizacje, choć wykonane w rozmaitych technikach, oscylowały wokół szans, wyzwań i możliwości, jakie pojawiają się przed ludźmi w zmieniającej się zachodnioeuropejskiej społeczno- kulturowej rzeczywistości.

 
PICT2120.jpg
WYSTAWA W CENTRUM SPOTKAŃ EUROPEJSKICH ŚWIATOWID W ELBLĄGU

W Elblągu, gdzie prezentowana była część oryginalnej ekspozycji pokazane zostały wybrane prace czternastu uczestników projektu: Alexandra Bates'a, Melissy Bugarelli, Charlie Coffey, Michaela Daviesa, Maddyego Dickersona, Tinsel Edwards, Jamesa C. Fagana, Ester Faiman, Marii Kjartansdottir, Evy Lis, Tomasza Madajczaka, Mateusza Sadowskiego, Erici Scourti, oraz Michal Tkachenko. Wyświetlony tam został ponadto film dokumentujący powstawanie, wernisaż i przebieg ekspozycji w Poznaniu.

Ekspozycję w Centrum Spotkań Europejskich Światowid rozpoczynała praca kanadyjskiej artystki Michal Tkachenko, stanowiąca bardziej wizualizację pewnej idei niż obiekt- Mapa Satysfakcji z Życia, na której wedle kilku kolorów zobaczyć można było obywatele, których krajów na świecie uważają się za najszczęśliwszych. Podążając za kolorowym kodem legendy widać było, że Polska nie znalazła się w czołówce szczęśliwości, pozostając w tyle za chociażby Wielką Brytanią. Najmniej optymistycznie wygląda jednak sytuacja na obszarze byłego Związku Radzieckiego, skąd wywodzi się rodzina emigrantów Tkachenko. Sama artystka urodziła się już w Kanadzie, państwie plasującym się w ścisłej czołówce - jednym z miejsc najszczęśliwszych, w którym pytanie o sens życia i szczęście, jak przyznaje, jej samej zdają się być luksusem i fanaberią. Doceniając wybór swoich przodków Tkachenko, wspólnie z widzami zastanawiała się jednak jak żyje się obecnie mieszkańcom Rosji czy bardziej egzotycznych, z naszej perspektywy miejsc, gdzie każdego dnia trzeba walczyć z wcale nie oczywistą koniecznością zapełnienia pustego żołądka.

Natomiast przewodzący ekspozycji cykl fotografii islandzkiej artystki Marii Kjartandsdottir Now, Then, Never, Forever bliski był estetyce snapshotów prezentujących proste sceny z życia społeczności zamieszkujących jaskinie w Andaluzji przypominał o przynależnej każdemu wolności wyboru własnego miejsca. Widoczni na zdjęciach samozwańczy rezydenci niecodziennych mieszkań zdawali się być zanurzeni w teraźniejszości, a jednocześnie paradoksalnie z niej w pewien sposób wykluczeni. Osławione Alpuharras znajdujące się w okolicach Granady rokrocznie wciąż udzielają schronienia wielu tęskniącym za poczuciem wolności outsiderom poszukującym szczęścia poza obrębem współczesnych metropolii. (...)

Centrum Spotkań Europejskich Światowid
Plac Jagiellończyka 1 
82-300 Elbląg   


wernisaż: 9 lipca 2010
czas trwania wystawy: 9 lipca-13 sierpnia 2010

 
publikacja.jpg
PUBLIKACJA W POSZUKIWANIU SZCZĘSCIA/ THE PURSUIT OF HAPPINESS

Podczas finisażu w Galerii Arsenał w Poznaniu zaprezentowana została dwujęzyczna publikacja W Poszukiwaniu Szczęścia/ The Pursuit of Happiness.

 

Teksty: Zuzanna Hardyś, Marta Kosińska, Zbigniew Kotkiewicz, Roman Kubicki, Joanna Tekla Woźniak Fotografie: Bartek Górka, Archiwum Artystów Skład, Projektowanie Graficzne: Marcin Matuszak Redakcja: Karolina Sikorska:

 

Nakład: 300 egzemplarzy